Beskrivelse av hvordan en velger og administrerer bakgrunnskart og kartlag.

Generelt
Oversikten over kart og kartlag åpnes ifra sidepanelet som kan drasOpenMapsAndLayers_no inn fra venstre.

Gjeldende kart velges ved å trykke på en rad, hvorpå aktivt kart markeres grønt. For å få tilgang til mer detaljert informasjon og funksjoner knyttet til det enkelte kart, så trykker en på 

Ulike projeksjoner
Siden noen av kartlagene vi ønsker å tilby ikke lar seg kombinere med Merkator kart, så er noen av bakgrunnskartene også tilgjengelige som UTM kart.

Selv om det samme kartet er tilgjengelig for begge kartprojeksjonene, så lagres og administreres de hver for seg.

Bakgrunnskart
Bakgrunnskart kan velges ifra listen BAKGRUNNSKART. Type bakgrunnskart (Merkator eller UTM) bestemmer hvilke kartlag som er tilgjengelige.

Vi har en rekke ulike kart:

 • Topografisk fargekart
 • Topografisk gråtonekart
 • Raster
 • Sjøkart
 • Terrengsykkel (Open street map)

Ved å trykke på SLETT LAGREDE KART, så frigjør en den interne lagringsplassen som de lagrede kartene tar.

Kartlag

Ønsket kartlag velges ifra listen KARTLAG. Dersom en ikke ønsker noen kartlag, så klikker en på raden Ingen øverst i listen.

Kartlag som krever Merkator kart:

 • UTM grid
 • Dybdekart
 • Skiløyper
 • Snøskred aktsomhet
 • Kvikkleire (abonnement)
 • Naturvernområder (abonnement)
 • Orientering (abonnement)

Kartlag som krever UTM kart:

 • Snødybde (abonnement)
 • Nysnø i går (abonnement)
 • Nysnø siste uke (abonnement)

Ved å trykke på SLETT LAGREDE KART, så frigjør en den interne lagringsplassen som de lagrede kartlagene tar.

Tegnforklaring

Tegnforklaring for det aktiverte kartet og kartlaget kan samlet sees i listen TEGNFORKLARING.

Detaljer kart og kartlag

Åpnes ved å klikke på de tre prikkene på høyre side i raden for ønsket kart.

Herfra kan en se en detaljert beskrivelse av kartet og tegnforklaring for de kartene og kartlagene som har det.

Dersom en ønsker å laste ned kart for et område kan en klikke på LAGRE OMRÅDE. Se her for en nærmere beskrivelse av offline kart.

En kan også frigi minne ved å slette de lagrede kartbladene for det aktuelle kartet fra SD-kortet ved å trykke på SLETT LAGREDE KART.