Beskrivelse av hvordan en får over interessepunkter og sporlogger fra den gamle Norgeskart-appen.

Overføring av interessepunkter

I gamle Norgeskart, så åpner du først listen over interessepunkter ved å trykke på mannen med flagg på menylinjen og velge «Liste». Deretter skriver du inn ønsket navn på fila og trykker «Eksporter GPX».  Alle dine interessepunkter blir da lagt i en gpx fil på Norgeskart katalogen på telefonen (om du ikke har endret katalog).

gml_norgeskart_poi_liste Eksport interessepunkter

I nye Norgeskart åpner du så opp listen over interessepunkter ved å trykke på «Mine data» i sidepanelet som kan dras inn fra venstre. Ifra mine data listen, trykker du så på listesymbolet til høyre for interessepunkter.

Oppe til høyre trykker du så på de 3 vertikale punktene for å åpne en meny som blant annet inneholder menyvalget «Les fra fil». Velg denne for å lese inn GPX fila du eksporterte fra gamle Norgeskart.

Merk: Du må bla deg opp to nivåer til roten av Norgeskart katalogen for å finne den eksporterte fila (eller velge katalogen du eksporterte til om du endret standard katalog).
Mine data pois_no

Overføring av sporlogger

Gamle Norgeskart lagrer alltid sporlogger til spesifisert fil når du avslutter opptak. Du trenger derfor ikke gjøre noe spesielt i den gamle appen for å få dem over. Sporloggene legges i katalogen Norgeskart/tracks/gpx.

I nye Norgeskart åpner du så opp listen over sporlogger ved å trykke på «Mine data» i sidepanelet som kan dras inn fra venstre. Ifra mine data listen, trykker du så på listesymbolet til høyre for sporlogger.

Oppe til høyre trykker du så på de 3 vertikale punktene for å åpne en meny som blant annet inneholder menyvalget «Les fra fil». Velg denne for å lese inn de ulike sporloggene som ligger lagret som GPX filer.

Mine data tracks_no