Beskrivelse av hvordan kart kan lagres på enheten for bruk uten mobildekning.

Innledning
Norgeskart lagrer fortløpende alle kartblad som enheten laster ned og viser på skjermen under panorering og zooming i kartet. Om du ikke har et Premium abonnement, så slettes lokalt lagrede kart etter 24 timer. Vær også oppmerksom på at om du befinner deg på et annet zoom nivå når du er uten dekning, så vil du ikke se noe kart. Du må da finne tilbake til et zoom nivå med lagrede kart.

For å fullt ut dra nytte av Norgeskart friluftsliv sine offline egenskaper, så kreves det et Premium abonnement til 59 kr/år. Premium brukere vil i tillegg til å beholde lagrede kart så lenge de ønsker, ha tilgang på Lagre område funksjonen som lar brukeren laste ned kart for et angitt område. Denne funksjonen fullfører nedlastingen i bakgrunnen også etter at appen er lukket.

Forhåndslagring av kart for et område
For å sette i gang nedlasting av kart for et større område og for flere nivåer, så kan du gå til listen over kart. Denne finner du ved å åpne venstre sidepanel i appen og velge Kart og kartlag. For det valgte bakgrunnskartet har du tilgjengelig et valg som heter Lagre område. I tillegg så finner du også denne funksjonen i detaljvisningen for kartene. Detaljvisningen åpnes ved å trykke på de tre vertikale prikkene

For å sette i gang nedlasting for et område, så trykker du på LAGRE OMRÅDE. Du vil deretter kunne spesifisere ønsket område i kartet og sette i gang nedlasting ved å trykke på knappen med √. Operasjonen kan avbrytes ved å trykke på knappen med X.

I dialogen som så dukker opp, kan du velge å kun tillate nedlasting over WiFi (anbefales da det kan bli store datamengder) og hvorvidt en skal laste ned allerde nedlastede kartfliser for området. Om du velger å ikke laste ned tidligere nedlastede, så kan dette redusere mengde data som lastes ned.

Norgeskart friluftsliv viser så hvor mange kartfliser den vil laste ned som følge av dine valg. Den vil også prøve å gi et estimat på hvor store datamengder det er snakk om. Dette er et grovt estimat da størrelsen på den enkelte kartflis kan variere ganske mye ut ifra innholdet i kartet.

En kan redusere antall nivåer, og dermed mengde data, ved å trykke på Endre ved siden av de opplistede nivåene. Du kan så velge å huke vekk noen av nivåene i dialogen som vises. Dersom antall kartfliser blir for høyt som resultat av størrelse på indikert område og antall nivåer, så vil appen redusere antall nivåer du kan velge å laste ned. For hvert nivå så øker datamengden med 4x.

Nerdlastingen startet når du trykker LAST NED. Dialogen lukkes da, men du kan følge progresjonen ved å enten dra ned notifikasjoner på telefonen fra øvre del av skjermen eller ved å gå inn igjen i Kart og kartlag listen. Du kan stoppe nedlastingen ved å enten

  • Ekspandere notifikasjonen (liten pil ned) og benytte Stopp knappen som da kommer til syne.
  • Åpne Kart og kartlag (åpnes også ved å trykke på notifikasjonen) for deretter å trykke på Stopp nede i høyre hjørne.

Eventuelle feilmeldinger som følge av feil i nedlastingen vil også vises i notifikasjonen og i Kart og kartlag listen.

Hvordan se hvor det er lagret kart
Under innstillinger som en åpner i menyen oppe til høyre for kartet, kan en aktivere en funksjon som heter «Områder med lagre kart». Denne funksjonen løper gjennom de neste 5 zoom nivåene fra der hvor du står og indikerer med grønt hvor du har lagrede kartfliser. For å se lengre innover må du zoome deg videre inn i kartet.