Beskrivelse av hva som inngår i Premium abonnementet og bakgrunnen for at vi har betalt innhold.

Offline kart
Med Premium abonnement, så vil alle kartfliser som lastes ned under normal bruk (panorering og zoom) lagres lokalt og være tilgjengelige om du befinner deg i områder uten dekning.

Du kan også laste ned kart for et angitt område. Appen laster da ned kart for et gitt antall zoom nivåer. For Android, så fortsetter appen å laste ned kart for området også om du lukker ned appen. For iOS må en vente til nedlastingen har gjort seg ferdig. På sikt vil vi implementere nedlasting i bakgrunnen også for iOS.

Les mer om nedlasting av kart her

Ekstra kartlag
Premium abonnenter får tilgang på et ekstra sett med kartlag. Kartlagene dette gjeldere er:

 • Aktiviteter (badeplasser m.m)
 • Ankringsplasser – På svai
 • Dybdekart sjø
 • Dybdekart innsjøer
 • Fasiliteter (toalett, gapahuk m.m)
 • Friluftsruter
 • Kulturminner
 • Kvikkleire
 • Naturvernområder
 • Radon aktsomhet
 • Skiløyper
 • Snøscooter løyper
 • Snøskred aktsomhet
 • Snøskred bratthet
 • Statlig sikrede friluftsområder
 • Svekket is
 • Terrengsykkel
 • Uthavner
 • Nysnø siste døgn
 • Skiforhold
 • Snødybde

Turforslag fra godtur.no
Premium abonnenter har tilgang på turforslag fra godtur.no. Dette er en turportal som Friluftsrådenes Landsforbund og Statskog står bak. Du kan se mer om GodTur her

Lagring og synkronisering i skya
Premium abonnenter, som har logget inn, har mulighet til å laste opp egne interessepunkter, ruter og GPS opptak i vår skyløsning. For å laste opp dine data, velger du først ic_import_export_grey600_24dpi menyen og deretter «Last opp til server». Progresjonen i opplastingen vises så i en egen dialog.

ExportToServer_no

For å laste ned lagrede data,til en av dine enheter, velger du først ic_import_export_grey600_24dpi menyen og deretter «Last ned fra server». Progresjonen i nedlastingen vises så i en egen dialog.

For å kunne laste ned data fra serveren, må alle lokalt lagrede data først lastes opp. En får en advarsel om dette dersom så ikke er tilfelle.

ExportStatus_no ImportFromServer_no

Tilgang på data i kartportal
Premium abonnenter kan logge seg inn i kartportalen vår http://norgeskart.avinet.no

Her kan en åpne en tabell for de ulike datasettene via Temakart knappen for å få en oversikt. Fra tabellen kan en også slette eller editere objektene.

adaptive