Kart og kartlag

Forklaring av hvordan man velger mellom grunnkart og de ulike kartlagene, samt tegnforklaring.