Bruksvilkår Norgeskart friluftsliv

Ansvar

All bruk av denne applikasjonen skjer på eget ansvar. Utvikler
fraskriver seg ethvert ansvar for tap, skade eller kostnader som måtte
oppstå som følge av bruken av denne applikasjonen. Dette gjelder både
som følge av normal bruk og ved eventuelle utilsiktede feil i applikasjonen.

Navigasjon

Bruk av Norgeskart friluftsliv til navigasjon til lands og til sjøs skjer på eget ansvar. Kartverket fraråder bruk av deres
frigitte sjøkart til navigasjon. Norgeskart friluftsliv er kun ment som et ekstra hjelpemiddel og kan ikke erstatte kart og kompass.

Sensorer

Nøyaktigheten til egen posisjon er avhengig av nøyaktigheten til GPSen eller nettverket hvis GPS er slått av.
Rotasjon av kart avhenger av nøyaktigheten til kompasset på telefonen. Kompasset kan påvirkes av gjenstander i nærheten.

Datatrafikk

Nedlasting av kart fører til en god del datatrafikk.
Det anbefales derfor at kart lastes ned på forhånd via trådløst nettverk (WiFi) eller at en har et rimelig abonnement
for datatrafikk.

Kjøp av abonnement

  • Når du bekrefter kjøpet, så vil betalingen belastes din iTunes eller Google konto.
  • Abonnementet vil fornyes automatisk om ikke automatisk fornyelse under innstillinger er slått av minst 24 timer før slutten på inneværende periode.
  • Kontoen din belastes for fornyelsen 24 timer før neste periode starter. Prisen er den samme som opprinnelig belastet.
  • Du kan administrere dine abonnementer og slå av automatisk fornyelse ved å gå inn på kontoinnstillinger på enheten din etter kjøp.
  • En eventuell ubrukt del av en gratis prøveperiode, hvis tilbudt, opphører når du kjøper abonnementet.
  • iTunes tilbyr vanligvis ikke tilbakebetaling av aktive abonnementer.