TellTur

Beskrivelse av hvordan en laster ned turmål fra turkonkurranseportalen telltur.no og sjekker inn via app.

Kart og kartlag

Forklaring av hvordan man velger mellom grunnkart og de ulike kartlagene, samt tegnforklaring.

Lagring av kart

Beskrivelse av hvordan kart kan lagres på enheten for bruk uten mobildekning.

Premium abonnement

Beskrivelse av hva som inngår i PRO abonnementet og bakgrunnen for at vi har betalt innhold.