Kjente problemer

Dersom det oppstår «Ukjent feil» ved forhåndslasting av kart, så skyldes dette sannsynligvis for mange forespørsler over for kort tid mot Kartverkets servere. Vi vil utbedre dette i senere versjoner.

De som har problemer med å finne Norgeskart i Play-butikk må sjekke at innholdsfilteret ikke er satt til «Alle». En må minst ha «lav modenhet».