Personvernerklæring Norgeskart friluftsliv

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 29. mars 2022

Personvern er viktig for oss og vi er opptatt av å ta vare på de opplysningene du lagrer og lager gjennom Norgeskart friluftsliv løsningen og sikre integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne erklæringen forteller deg om hvilken informasjon vi samler inn og hensikten med dette, hvordan denne informasjonen blir brukt og hvilke rettigheter du har.

Ansvar og kontakt

Ture Apps AS eier og drifter Norgeskart friluftsliv løsningen. Dette inkluder appen Norgeskart friluftsliv og kartportalen norgeskart.avinet.no. Vi, ved daglig leder, har ansvaret («behandlingssansvarlig») for håndtering av personopplysninger du måtte legge igjen når du besøker eller bruker våre tjenester.

Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven.

Du kan kontakte oss via e-post til support@ture.no, eller sende brev til Ture Apps AS, Grindbakkveien 15, 3530 Røyse hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger.

MERK: Ture Apps AS har også integrert Norgeskart friluftsliv med Friluftsrådenes landsforbund sin TellTur løsning. TellTur er en turkonkurranse løsning med egen nettside og TellTur brukerkontoer. Dersom du registrerer deg for TellTur, bør du i tillegg sette deg inn i TellTur sin personvernerklæring.

Personopplysninger

I Norgeskart friluftsliv løsningen fra Ture Apps AS håndterer vi følgende personopplysninger;

Navn

Ditt navn kan legges inn eller endres i kartportalen norgeskart.avinet.no.

Navn bruker vi for at du og vi skal kunne identifisere deg, eksempelvis når du henvender deg til oss og bruker en annen epostadresse enn den du har registrert i løsningen.

Epostadresse

Norgeskart friluftsliv løsningen bruker din epostadresse til å logge deg på. Epostadressen må være en gyldig epostadresse.

Vi kan bruke epostadressen til å sende deg informasjon når dette er nødvendig eller strengt relevant tilknyttet din bruk av Norgeskart friluftsliv.

Passord

I kartportalen, samt Norgeskart friluftsliv appene, må du sette passord for å kunne logge deg på med e-post.

Posisjon

To av hovedfunksjonene til Norgeskart friluftsliv er å vise deg din posisjon på et kart og kunne gjøre opptak av sporlogg. Posisjonen din benyttes kun lokalt og deles ikke med andre.

Du har mulighet til å sentrere kartet på din posisjon, skru på sporlogg (opptak av hvor du beveger deg) og registrere punkter, linjer eller flater du måtte ønske. Disse lagres i utgangspunktet kun på din mobile enhet.

Du kan selv velge om du vil laste sporlogg og registrerte punkter, linjer og flater opp til kartportalen. Disse vil da lagres i våre systemer, tilknyttet din bruker. Data du har lastet opp gjøres tilgjengelig for deg i kartportalen norgeskart.avinet.no, samt for nedlasting ved senere behov på din mobile enhet.

Posisjon benyttes også lokalt for å se om du er nærmere et turmål enn 50 meter. Dette gjøres kun i forbindelse med innsjekking av TellTur turmål dersom du er innlogget med en TellTur bruker.

Google analytics

Norgeskart friluftsliv appene og kartportalen norgeskart.avinet.no benytter seg ikke av Google analytics.

Betalingsinformasjon

Hvis du kjøper et abonnement i Norgeskart friluftsliv så skjer dette kjøpet gjennom app butikkene. All betalingsinformasjon håndteres av disse og er ikke tilgjengelig for oss. Vi får kun transaksjonsinformasjon, samt informasjon om at en epostadresse har kjøpt abonnement for et år fra en gitt dato. En referanse til transaksjonen lagrer vi i kartportalen, tilknyttet din bruker.

Informasjonskapsler og lokalt lagrede data

Kartportalen norgeskart.avinet.no benytter som de fleste andre nettsteder seg av informasjonskapsler («cookies») og lokalt lagrede data. Dette er tekst som legges i din nettlesers internminne ved besøk på eller interaksjon med en nettside.

Informasjonskapsler og lokalt lagrede data fra oss er nødvendige for at vi skal kunne gi deg en god brukeropplevelse.

Dersom du ønsker å administrere dine innstillinger for informasjonskapsler, finner du informasjon om dette her.

Personopplysninger om mindreårige

Det innhentes ikke opplysninger om alder ved registrering av en Norgeskart friluftsliv brukerkonto. Norgeskart friluftsliv behandler derfor ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.

For å registrere en TellTur brukerkonto gjennom Norgeskart friluftsliv må du være minst 15 år. Se TellTur sin personvernerklæring for nærmere detaljer om personopplysninger i TellTur løsningen.

Elektronisk markedsføring / informasjon

Vi benytter ikke profilering som metode for markedsføring av våre tjenester. All informasjon om nye produkter og tjenester fra oss gis til deg utelukkende på bakgrunn av at du benytter Norgeskart friluftsliv løsningen.

Så lenge du har et aktivt kundeforhold til oss, det vil si bruker våre produkter og tjenester, vil vi kunne sende deg informasjon per epost som er strengt relevant for bruken av disse produktene og tjenestene.

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun ansatte i Ture Apps AS og vår IT-leverandør Asplan Viak AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon om deg til noen med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Asplan Viak AS har inngått databehandleravtale med alle som behandler personopplysninger på vegne av oss. De kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er beskrevet i denne erklæringen. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU / EØS.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne opplysninger (disse er tilgjengelig gjennom Norgeskart friluftsliv løsningen).  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be oss rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn du selv måtte ønske. Du kan når som helst slette din bruker konto ifra innstillinger i appen når du er innlogget. Alle dine registrerte opplysninger og data slettes da på serveren neste natt norsk tid.

Dersom du mener vi behandler personopplysninger i strid med lover og regler kan du rette en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

Spørsmål eller anmodning om innsyn eller sletting kan sendes til oss, kontaktinformasjon gitt innledningsvis.